Privacy Policy

Onderhavige Privacy policy is ten alle tijde van toepassing. Iedere gebruiker zal door het gebruiken van de website worden geacht deze te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

Deze privacy policy is van toepassing op de internetsite van GOEROE BVBA, auxion.be. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan GOEROE BVBA persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

GOEROE BVBA zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Policy omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

GOEROE BVBA eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers overeenkomstig de wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

Deze wet definieert “persoonsgegevens” als: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerbare natuurlijke persoon”; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan naam, adres, woonplaats, vast of mobiel telefoonnummer, email adres.

Doeleinden van gegevensverwerking

GOEROE BVBA verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van auxion.be ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten of producten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u expliciet hebt aangegeven dat u geen aanbiedingen van diensten en/of producten wenst te ontvangen).

Het verzamelen van persoonsgegevens

GOEROE BVBA mag volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die op auxion.be worden geraadpleegd.
  • Alle persoonsgegevens eventueel nodig voor de registratie op onze site (naam, adres, telefoonnummers, emailadressen, ...).
  • De duur van de gebruikerssessie.

Cookies

GOEROE BVBA kan informatie over het gebruik van auxion.be verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van auxion.be sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Als er links zijn van auxion.be naar andere internetsites heeft GOEROE BVBA geen controle op het privacybeleid van deze derden. Bij gebruik van deze externe internetsites neemt de gebruiker zelf alle risico en is op dat ogenblik zelf onderworpen aan het privacybeleid van deze derden, waar het van toepassing is. GOEROE BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke internetsites.

Contact

Indien u als internetgebruiker enige vragen hebt nopens deze Privacy Policy, de verwerking van uw persoonlijke gegevens of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen:

  • Via email: info@auxion.be

Wijzigingen Privacy Policy

Het belgisch recht is van toepassing op deze Privacy Policy. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd. Wij kunnen deze Privacy Policy ten allen tijde aanpassen door een vernieuwde versie op auxion.be te plaatsen. De vernieuwde versie is van rechtswege geldig. Bovendien raadt GOEROE BVBA de internetgebruiker aan deze Privacy Policy regelmatig te consulteren, om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

GOEROE BVBA april 2017